TJÄNSTER

TJÄNSTER

TJÄNSTER

Röjning av sly och underskog ingår i skötsel av ett skogsbestånd eller en markanläggning (dike, korridor för kraftledning, vägkant mm), samtidigt som det även ger råvara för återförnybar energi.

 • Fastigheten ges ökat mervärde – skogen blir slyfri, marken vid diken eller kraftledningar blir ren
 • Råvaran till energiproduktion finansierar underhållet, åtminstone delvis
Rivningsarbeten
 • Mindre rivningar Vi utför rivning av villor, garage, uthus och andra mindre byggnader
 • Rivning för hand Vi utför rivningsarbeten inomhus samt rivningsarbeten på tak, fasader och altaner.
 • Gasskärning Erfarna specialister inom gasskärning river både stora stålkonstruktioner och utför uppstyckning av skrot
Röjning och stubbfräsning
Vi utför röjning till exempel inför nybygge av enfamiljshus, större utvecklingsprojekt och vägbyggen. I övrigt kan vi erbjuda röjning av buskage och skörd av energiskog – både med röjsåg och med grävmaskin och giljotin.
Uthyrning av arbetskraft
Vi har tillgång till mycket kunniga specialister från följande yrkesområden:
 • Asbestrivning
 • Rivning för hand
 • Gasskärning
 • Grävmaskinförare, bl.a. med erfarenhet inom rivning
 • Förare för lastare och minigrävmaskiner (inklusive Brokk rivningsrobotar)
 • Arbetsledare och förmän med erfarenhet inom rivning
Alla dessa kan hyras av oss när ni behöver extra resurser eller erfarenhet under någon del av arbetsprocessen.
Gasskärning
Vi utför gasskärning i samband med rivning av både byggnader och andra konstruktioner samt även vid uppstyckning av skrot. Erado Oy:s erfarna gasskärare har medverkat i ett flertal komplicerade rivningsarbeten, som till exempel rivning av elverket i Ingå och demontering av hamnkranarna i Helsingfors. Vid uppstyckning av skrot med gas ser vi till att det görs både brandsäkert och effektivt för beställaren
Markarbeten
Bland våra tjänster ingår även grundläggande gräv- och utfyllnadsarbeten:
 • Bortskalning av matjord
 • Grundgrävning
 • Dikesrensning
 • Återfyllnad med sand och grus